България

Николай Марков: Редовно правителство може да вкара България в поредната национална...

„В религиозния християнски разказ е записано – сухата смоковница се отсича и се хвърля в огъня. Няма да измислим нещо по-голямо от това. Когато едно...

Последни публикации